Písemné překlady z češtiny a angličtiny do ruštiny

Popisy výkresů, schémat a vyobrazení v AutoCadu 2012

Způsob objednání, provedení a předání objednaných služeb
Objednání:

 • telefonicky:
  +420 737 660 465

 • nebo e-mailem:

  Váš mail:
  Předmět:
  Zpráva:
  Přílohu s e-mailovou zprávou můžete poslat ZDE:


  Zakázky jsou vždy posuzovány zcela individuálně:

 • Jedna normostranka (NS) = 1800 počítačových znaků (vč. mezer) nebo 1500 p.zn. bez mezer.

 • Překlady jsou zpracovávány a dodávány ve formátech *.doc, *docx *.dot, * dotx, *.txt, *.xls, *xlsx, a *.pdf, a také ve formátech grafických programů (*.dwg, *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.bmp apod.).

 • U překladů a popisů výkresů v AutoCadu nebo obrázků v grafickém programu se účtuje hodinová sazba.


 • Provedení a upřesnění:

 • Počítačové zpracování v SDL Trados 2011 ve formátech MS Office 2010 s programem MS pro kontrolu gramatiky a pravopisu ruštiny

 • Překlady a popisy výkresů, schémat a obrázků v AutoCadu 2009 jsou bez příplatku za expresní práci.

 • U expresních překladů do 5 normostran se příplatky neúčtují.

 • Cena za překlad se stanoví vždy podle počtu NS přeloženého, nikoli výchozího textu.