Písemné překlady z češtiny a angličtiny do ruštiny

Popisy výkresů, schémat a vyobrazení v ruštině v AutoCadu
Ceník služeb

Ceny se vždy stanoví individuálně v závislosti od technické náročnosti textu,
počtu normostran, grafického zpracování apod.


Písemný překlad z ČJ do RJ a napok- základní cena za 1 normostranu (1NS =1500zn. bez mezer nebo 1800zn.vč. mezer) přeloženého textu 180,- až 220,- Kč podle technické náročnosti textu
Písemný překlad z AJ do ČJ a naopak -základní cena za 1 normostranu (1NS =1500zn. bez mezer nebo 1800zn.vč. mezer) přeloženého textu 200,- až 240,- Kč podle technické náročnosti textu
Písemný překlad z AJ do RJ -základní cena za 1 normostranu (1NS =1500zn. bez mezer nebo 1800zn.vč. mezer) přeloženého textu 380,- až 420,- Kč podle techn.náročnosti textu
Vyhledávání a zprostředkování kontaktů na potenciální zákazníky pro Vaše výrobky nebo Váš obor podnikání ve všech regionech Ruské Federace Cena dohodou
Přepis textu čeština/ruština/angličtina; korektury rodilým mluvčím/NS 50,- /90,- /70,-; 120,- Kč/stránka
Popisy výkresů a schemát v ruštině v AutoCadu 2012 vč. překladu textů a popisek do ruštiny od 240,- až 280,- Kč za hodinu nebo dle dohody
Vedení korespondence v ruštině dle dohody

Napište nám: tranlang@email.cz