Písemné překlady z češtiny a angličtiny do ruštiny

Popisy výkresů, schémat a vyobrazení v ruštině v AutoCadu

Ceník služeb

Ceny se vždy stanoví individuálně v závislosti od technické náročnosti textu,
počtu normostran, grafického zpracování apod.


Písemný překlad z ČJ do RJ a napok- základní cena za 1 normostranu (1NS =1500zn. bez mezer nebo 1800zn.vč. mezer) přeloženého textu 240,- až 280,- podle technické náročnosti textu
Písemný překlad z AJ do ČJ a naopak -základní cena za 1 normostranu (1NS =1500zn. bez mezer nebo 1800zn.vč. mezer) přeloženého textu 240,- až 280,- podle technické náročnosti textu
Písemný překlad z AJ do RJ -základní cena za 1 normostranu (1NS =1500zn. bez mezer nebo 1800zn.vč. mezer) přeloženého textu 400,- až 460,- podle techn.náročnosti textu
Vyhledávání a zprostředkování kontaktů na potenciální zákazníky pro Vaše výrobky nebo Váš obor podnikání ve všech regionech Ruské Federace Cena dohodou
Přepis textu čeština/ruština/angličtina; korektury rodilým mluvčím/NS 50,- /90,- /70,-; 120,- Kč/stránka
Popisy výkresů a schemát v ruštině v AutoCadu 2012 vč. překladu textů a popisek do ruštiny od 260,- až 320,- za hodinu nebo dle dohody
Vedení korespondence v ruštině dle dohody

Napište nám: tlang@email.czNAVRCHOLU.cz